English

תוכנית סטטיסטית - מערכת לבדיקת נכונות קליטת נתונים

הנחיות לחברת ביטוח
הגשות נתוני חברות הביטוח למאגר המידע 29.01.02 עברית  
דיווח למאגר המידע 17.07.02 עברית  
סיווג טרקטורונים לצורך דיווח 07.03.02 עברית  
דיווח מיוחד של נתוני רכבי סיור ותיור (רכבי "אשכול") 08.09.03 עברית  
דיווח עסקות ביטוח חובה לציי רכב 23.05.04 עברית  
תעריף ביטוח חובה לקלנועית/קלנוע להשכרה 20.09.04 עברית  
תעריף חובה לאוטובוס ציבורי עירוני עם מספר נוסעים פרט לנהג של "10 בישיבה+עד 12 בעמידה" 01.12.04 עברית  
המלצת תעריף ביטוח רכב חובה לאוטובוס תלת-מפרקי ניסיוני 01.02.05 עברית  
המלצת תעריף ביטוח רכב חובה לנגרר להובלת נוסעים 21.3.05 עברית  
המלצת תעריף ביטוח רכב חובה לרכב המסווג כעבודה סדנה ניידת אחוד 25.9.2005 עברית  
תוכנית סטטיסטית גרסת 1 ינואר 2006 – הגדרת "קולקטיב" 27.11.05 עברית  
דיווח פרמיות בגין הקפאה בהתאם לתוכנית הסטטיסטית 18.1.06 עברית  
דיווח "ג'יפ" ו"רכב כביש-שטח (פנאי)" 20.2.06 עברית  
המלצת תעריף לרכב שטח 21.5.06 עברית  
הבהרה בנוגע לתעריף אוטובוס ציבורי 21.08.06 עברית  
דיווח רכינוע (סגווי) 21.08.06 עברית  
המלצת תעריף לרכינוע (סגווי) 28.08.06 עברית  
רשימת השינויים לגרסת 1 ינואר 2007 של התוכנית הסטטיסטית עברית  
מועד הגשת נתוני הרבעון השלישי של 2006 עברית  
המלצת תעריף לימוד נהיגה למלגזה עברית  
מועד הגשת נתוני הרבעון הראשון של 2007 עברית  
המלצת תעריף לאוטובוס אספנות 2.5.07 עברית  
המלצת תעריף לרכב שטח כולל רכב חולות להשכרה 29.8.07 עברית  
רשימת השינויים המוצעים לגרסת 1 ינואר 2008 של התוכנית הסטטיסטית עברית  
וותק הנהיגה בחיתום ביטוח רכב חובה 24.10.07 עברית  
דיווח "זיהוי גיאוגרפי" לאור שינוי שיטת המיקוד 13.11.07 עברית  
דחיית יישום גרסת 1 ינואר 2008 של התוכנית הסטטיסטית 15.11.07 עברית  
המלצת תעריף לאופנוע חשמלי 26.11.07 עברית  
תעריף ביטוח חובה לדגמי סיטרואן ברלינגו, פיג'ו פרטנר, רנו קנגו ושברולט קפטיבה 26.11.07 עברית  
רשימה סופית של השינויים לגרסת 1 אפריל 2008 של התוכנית הסטטיסטית 31.12.07 עברית  
מועד הגשת נתוני הרבעון הרביעי של 2007 2.1.08 עברית  
הגשת נתונים רבעוניים - שם הקובץ הנדרש להגשה 3.1.08 עברית  
הבהרה לדיווח "היסטוריית הרשעות" 3.1.08 עברית  
הבהרה לדיווח "שנת רישוי" 15.1.08 עברית  
הבהרה לפרמטר "וותק נהיגה" בקביעת פרמייית ביטוח רכב חובה 15.1.08 עברית  
הבהרה לפרמטר "מספר הרשעות חמורות" בקביעת פרמיית ביטוח רכב חובה 15.1.08 עברית  
המלצת תעריף לימוד נהיגה טרקטורון 15.1.08 עברית  
דיווח נתמכים ונגררים/גרורים 13.3.08 עברית  
דוחות ניתוח ההגשה משופרים 30.3.08 עברית  
מאפיין מערכת בטיחות 2.4.08 עברית  
מועד הגשת נתוני הרבעון הראשון של 2008 3.4.08 עברית  
הגדרת ודיווח קלנועית, קלנוע, רבנוע וגולף קאר במסגרת התוכנית הסטטיסטית 9.4.08 עברית  
מועד הגשת נתוני הרבעון השני של 2008 16.6.08 עברית  
מועד הגשת נתוני הרבעון השלישי של 2008 11.9.08 עברית  
מועד הגשת נתוני הרבעון הרביעי של 2008 22.12.08 עברית  
מועד הגשת נתוני הרבעון הראשון של 2009 08.03.09 עברית  
תעריף ביטוח חובה והוראות דיווח לרכבים שהוגדרו בעבר כמסחרי וכעת כפרטי נוסעים 09.03.09 עברית  
תעריפי ביטוח חובה לכלי רכב וקטנועים חשמליים 11.3.09 עברית  
מועד הגשת נתוני הרבעון השני של 2009 16.06.09 עברית  
תעריפי ביטוח חובה לטרקטור, טרקטור משא, טרקטורון ורכב שטח 07.07.09 עברית  
תעריף ביטוח חובה לנגרר להשכרה 07.07.09 עברית  
תעריף ביטוח חובה לגורר מטוסים 07.07.09 עברית  
מועד הגשת נתוני הרבעון השלישי של 2009 02.09.09 עברית  
דיווח מספר תביעות ושלילות רשיון של "+3" 19.10.09 עברית  
מועד הגשת נתוני הרבעון הרביעי של 2009 12.01.10 עברית  
תהליכי עבודה עם חברות הביטוח
מכתב לאחראים (חוזר סטטיסטי 2010-2) 9.2.2010 עברית  
זרימת מידע ולוחות זמנים - תהליך רבעוני - גרסת 9 פברואר 2010 עברית English
זרימת מידע ולוחות זמנים - תהליך רבעוני - גרסת 19 פברואר 2002 (לא בתוקף) עברית English
חומר הדרכה לתוכנית הסטטיסטית
חומר הדרכה לתוכנית סטטיסטית – הבהרות ותשובות לשאלות עברית English
מצגת הדרכה לתוכנית הסטטיסטית עברית  
חומר הדרכה לתוכנית הסטטיסטית עברית English
מערכת לבדיקת נכונות קליטת הנתונים - עדכון 5 נובמבר 2006
מערכת לבדיקת נכונות קליטת הנתונים - עדכון 31 ינואר 2002 עברית English
מכתב לאחראים בחברות הבטוח - עדכון 31 ינואר 2002 עברית  
מערכת לבדיקת נכונות קליטת הנתונים - עדכון 24 אפריל 2003 עברית English
מכתב לאחראים בחברות הבטוח - 24 אפריל 2003 עברית  
מערכת לבדיקת נכונות קליטת הנתונים - עדכון 1 יולי 2003 עברית English
מכתב לאחראים בחברות הבטוח - 6 יולי 2003 עברית  
מערכת לבדיקת נכונות קליטת הנתונים - עדכון 15 יולי 2003 עברית English
מכתב לאחראים בחברות הבטוח - 20 יולי 2003 עברית  
מערכת לבדיקת נכונות קליטת הנתונים - עדכון 25 ספטמבר 2005 עברית English
מכתב לאחראים בחברות הביטוח - 27 ספטמבר 2005 עברית  
מערכת לבדיקת נכונות קליטת הנתונים - עדכון 23 אפריל 2006 עברית  
מכתב לאחראים בחברות הביטוח - 23 אפריל 2006 עברית  
השוואה של גרסה 1 ינואר 2007 לגרסת 1 ינואר 2006 עברית English
גרסה מלאה נקיה - גרסת 1 ינואר 2007 עברית English
מכתב לאחראים בחברות הביטוח - 5 נובמבר 2006 עברית  
מערכת לבדיקת נכונות קליטת הנתונים - עדכון 14 פברואר 2008
מערכת לבדיקת נכונות קליטת הנתונים - עדכון 2 מאי 2007 עברית  
מכתב לאחראים בחברות הביטוח - 2 מאי 2007 עברית  
השוואה של גרסת 1 אפריל 2008 לגרסת 1 ינואר 2007 עברית English
גרסה מלאה נקיה - גרסת 1 אפריל 2008 עברית English
מכתב לאחראים בחברות הביטוח - 14 פברואר 2008 עברית  
חזרה אל פרסומי מפעיל המאגר הקודם

חדשות

ממצאים אקטואריים